Societat Astronòmica de Figueres

Societat Astronòmica de Figueres

Societat Astronòmica de Figueres

Societat Astronòmica de Figueres

QUI SOM?

Història de la SAF

La Societat Astronòmica de Figueres fou fundada el 1992, a partir de la iniciativa d’un grup de persones que coincidien habitualment com a assistents a una sèrie de conferències i xerrades sobre Astronomia que es celebraven per aquelles èpoques a la seu del Casino Menestral de Figueres. L’interès que els habituals d’aquelles trobades sentíem per la ciència astronòmica, juntament amb el fet que alguns disposàvem de telescopis i teníem experiència com a observadors, motivà la decisió de crear una entitat cultural, amb la finalitat de “promoure i divulgar el coneixement de l’Astronomia i les ciències afins”.
D’aleshores ençà, l’entitat, amb les limitacions naturals imposades per la manca d’infraestructures pròpies i el no disposar de grans pressupostos ni d’un nombre extens de socis, ha anat desenvolupant aquest propòsit mitjançant la realització d’activitats de divulgació obertes als socis i públic en general: conferències, col.loquis, projecció de documentals, sessions de planetari i sortides d’observació.

QUÈ FEM?

 

Activitats de la S.A.F i els seus socis

D’acord amb els fins de l’entitat establerts als estatuts, les activitats de la Societat estan principalment orientades a la divulgació. Cada mes es fa una conferència adreçada als socis i públic en general, i, quan s’escau, d’altres més específiques només per a socis. També es fan cursos d’iniciació a l’observació astronòmica i d’altres més especialitzats, segons demanda.
Els socis poden sol·licitar el suport de l’entitat en matèria d’assessorament i documentació. També poden usar temporalment algun dels telescopis portàtils de l’entitat per a fer pràctiques. Cada mes, si el temps ho permet, es fa una sessió d’observació i d’astrofotografia, conduïda pels astrofotògrafs de la Societat. Per al públic en general es fan sessions d’observació amb motiu d’efemèrides astronòmiques remarcables, com ara eclipsis de Sol i Lluna, planetes, pluges d’estrelles, etc.. La Societat també atén peticions de sessions de divulgació i observacions per a grups, escoles, cases de colònies, etc…. La S.A.F. està oberta a totes les propostes que provinguin dels socis per a desenvolupar activitats que tinguin a veure amb l’Astronomia, així com a col.laborar amb altres entitats.

+info
Part d’aquestes activitats s’han realitzat a les escoles i instituts de la comarca, àmbits propicis per a fer despertar l’afició dels joves per les coses del cel. Gràcies a aquestes activitats, un cert nombre d’estudiants que ha participat en les nostres activitats són, ara, astrofísics professionals. Una de les activitats més importants que la Societat ha realitzat en el passat fou endegar el 1993 la primera campanya de denúncia contra la contaminació lumínica a l’Alt Empordà, a resultes de la qual, l’any 1995, s’aprovà a l’Ajuntament de Figueres el primer Pla Director de l’Enllumenat Públic contra la Contaminació Lumínica, que fou la primera iniciativa al respecte a l’estat espanyol, després de Canàries. A conseqüència d’això, al 1996 es fundà el col.lectiu Cel Fosc, dit ara Cel Fosc. Associació contra la Contaminació Lumínica, entitat d’abast estatal que lidera la lluita contra la contaminació lumínica a l’estat espanyol. Les iniciatives del grup conduïren l’any 2001 a l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 6/2001, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenament per a la Protecció del Medi Nocturn. Posteriorment, Cel Fosc ha impulsat l’aprovació de lleis similars a Balears, Navarra, Cantàbria, Castilla i León i Andalusia.
La incorporació progressiva de científics i enginyers especialitzats en enllumenament va propiciar que de Cel Fosc es formés un grup especialitzat en l’estudi científic de la Contaminació Lumínica, la Red Española de Estudios de la Contaminación Lumínica, que integra diversos grups d’investigació del fenomen, alguns dels quals són líders mundials en el seu camp.

QUÈ TENIM?

 

Material del que disposa la S.A.F

Al llarg de l’existència de la Societat Astronòmica de Figueres s’ha anat adquirint material amb la finalitat que els socis puguin utilitzar-lo a les sessions d’observació i, si s’escau, disposar-ne personalment per a fer pràctiques. Aquest material consta de diversos telescopis (refractor, reflectors Newton, catadiòptric i solar), amb els corresponents accessoris (oculars i filtres).

Telescopi Refractor 6"

Telescopi refractor de la marca BlueStar de D=150 mm., F=1200 mm. a f/8.

Telescopi Dobson

Telescopi reflector de D=256 mm., F=1152mm. a f/4.5 amb muntura tipus Dobson.

Celestron C8 Powerstar

Telescopi catadióptric Schmidt-Cassegrain C8, D=203,2 mm F=2032 mm a f/10, amb muntura tipus forquilla. Motor als dos eixos.

PST Solar Telescope

Telescopi refractor de la casa Coronado. D40mm F400mm f/10, ample de banda menor d´un Amstrong. És el més petit de la seva categoria i permet la possibilitat d’observar prominències, regions actives, filaments, així com altres detalls de la superfície del Sol. El telescopi va acompanyat d’un ocular Kellner de 12mm.

Reflector Meade 6"

Telescopi reflector Newton D=152 mm, F=782, a f/6, amb muntura equatorial alemanya. Sistema de control en AR: 9 velocitats controlades per microprocessador, 12VDC, engranatges de 72mm. Sistema de control en declinació: 9 velocitats controlades per microprocessador, 12VDC, engranatges de 72mm. Hemisferis de Funcionament: Nord i Sud. Precisió de GO TO (aprox.): 15 min. d’arc. Control manual AutoStar®: microcontrolador PIC 16C57.

CALENDARI D’ACTIVITATS I EFEMÈRIDES ASTRONÒMIQUES GOOGLE CALENDAR

 

ENLLAÇOS DE PREVISIONS METEOROLÒGIQUES

 

COM FER-TE SOCI DE LA SOCIETAT ASTRONÒMICA DE FIGUERES

Accedir a la condició de Soci de la Societat Astronòmica de Figueres dóna dret a participar en totes aquelles activitats que figuren en els Estatuts, a utilitzar el material de l’entitat i a sol.licitar el seu ajut i orientació en la realització d’estudis i treballs observacionals. Així mateix, el soci té dret, si ho desitja, a col.laborar en l’organització de quantes activitats de la Societat siguin del seu interès i a formular suggeriments que afavoreixin el compliment de la finalitat social. Per tal d’accedir a l’esmentada condició, cal que us poseu en contacte amb nosaltres omplint les vostres dades en aquest formulari.

CONTACTE I LOCALITZACIÓ

 

Per qualsevol dubte o informació i/o per fer-te soci. Contacta amb nosaltres.

Societat Astronòmica de Figueres

La Cate. Ronda Rector Aroles,4 17600 Figueres Telf: 696811670